Vuxen och barn

EasyFit VUXEN- OCH BARN-medlemskap är avsett för barn och unga i åldern 11–14. Barnets vårdnadshavare ingår ett medlemsavtal på barnets vägnar och barnet kan under vuxnas ansvar träna tillsammans med vårdnadshavaren eller en annan vuxen som godkänts av vårdnadshavaren.